มจธ. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสังคมคาร์บอนต่ำ ในงาน SETA 2022 ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม

 • Post author:ripo_admin
 • Post published:27 September 2022
 • Post category:News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในงาน Sustainable Energy & Technology Asia (SETA 2022), Enlit Asia 2022 และ Solar+Storage Asia 2022 เวทีด้านพลังงานที่สำคัญที่ผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคจะได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานที่แท้จริงจากองค์กรอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำกว่า 200 แห่งทั่วโลก ระหว่างวันที่ 20 – 22  กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ  โดย มจธ.ได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ Concept สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งประกอบด้วย 3…

Continue Reading มจธ. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสังคมคาร์บอนต่ำ ในงาน SETA 2022 ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 20 ต.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) กรอบการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยแผนงาน เช่น - พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง - ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Food, Novel Food - พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด - พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์…

Continue Reading บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 20 ต.ค.]

กิจกรรม U&I EXPERIENCE SHARING เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 หัวข้อ FUTURE HEALTH INNOVATION นวัตกรรมสุขภาพแห่งอนาคต

 • Post author:ripo_admin
 • Post published:23 September 2022
 • Post category:News

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม U&I Experience Sharing เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Future Health Innovations นวัตกรรมสุขภาพแห่งอนาคต ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ.…

Continue Reading กิจกรรม U&I EXPERIENCE SHARING เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 หัวข้อ FUTURE HEALTH INNOVATION นวัตกรรมสุขภาพแห่งอนาคต

ประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022 – 2023 [ปิดรับ 5 ต.ค. 65]

ประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022 - 2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หน่วยงานวิจัยไทย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น…

Continue Reading ประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022 – 2023 [ปิดรับ 5 ต.ค. 65]

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship โดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ( 480…

Continue Reading ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship

วช.หนุนงานวิจัย มจธ. นวัตกรรมหน้ากากอนามัยผ้าป้องกันเชื้อโควิด 19

 • Post author:ripo_admin
 • Post published:9 September 2022
 • Post category:News

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ในทั่วทุกภูมิภาค ขณะเดียวกันวิถีชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal มีมาตรการป้องกันต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย แม้สถานการณ์จะคลี่คลายแต่ก็ยังมีเชื้อโรควนเวียนอยู่รอบตัวเรา จำเป็นต้องระมัดระวังป้องกันตนเองโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเวลาออกนอกบ้าน ซึ่งทางทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันผลิตคิดค้นนวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ (ผ้าสปันบอนด์) ที่สามารถยับยั้งป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งมีอนุภาคป้องกันเชื้อไวรัสชนิดอื่นรวมถึงเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญของรัฐที่ให้การสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง…

Continue Reading วช.หนุนงานวิจัย มจธ. นวัตกรรมหน้ากากอนามัยผ้าป้องกันเชื้อโควิด 19

รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และคณะทำงานชนะรางวัล JAMES DYSON AWARD 2022 ทีมแรกในไทยระดับชาติ คว้าเงินรางวัล 222,000 บาท

 • Post author:ripo_admin
 • Post published:9 September 2022
 • Post category:News

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และ ทีม KomilO ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย มินธร พันธ์ถาวรวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ตรีเทพ แซ่โง้ว นักศึกษาปริญญาเอก กฤษกร ลาศรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี กณวรรธณ์ ผึ่งผดุง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ฐิติกร วังแสน นักศึกษาปริญญาโท และ วรวลัญช์ ตรีทิพยะนันท์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Continue Reading รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และคณะทำงานชนะรางวัล JAMES DYSON AWARD 2022 ทีมแรกในไทยระดับชาติ คว้าเงินรางวัล 222,000 บาท

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ [ปิดรับ 31 ต.ค. 65]

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ขยายเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทำสัญญา : ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2565 (เริ่มต้นสัญญาไม่เกิน 1 ม.ค. 2566) ยื่นสมัครผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม: KIRIM (เว็บไซต์ https://kirim.kmutt.ac.th) เอกสารประกอบดูได้ที่ https://kmutt.me/KMUTT_IndustrialPDPM ติดต่อสอบถามข้อมูล : เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุน คุณญาณี นาแถมพลอย โทร. 02-470-9687…

Continue Reading เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ [ปิดรับ 31 ต.ค. 65]

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 1 [ปิดรับ 14 ต.ค. 65]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ช่วงเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 การประเมินคุณภาพทางวิชาการ : ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ งบประมาณโครงการ : โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จะได้รับการโอนเงินงวดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้แบบ…

Continue Reading ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 1 [ปิดรับ 14 ต.ค. 65]

The Asahi glass foundation and KMUTT call for research proposal 2023 [deadline October 20th, 2022]

The Asahi glass foundation and KMUTT call for research proposal 2023. The major fields of research supported are Materials Sciences, Life Sciences, Information Sciences, Environment, Energy and Social Science. Budget:…

Continue Reading The Asahi glass foundation and KMUTT call for research proposal 2023 [deadline October 20th, 2022]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.