งบประมาณของ สวนพ. ปีงบประมาณ 2566

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9688, โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์ : research@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.