ผลงานวิจัยเด่น

Innovative materials, Manufacturing and Construction

อิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้านำทางคนพิการทางสายตา

เครื่องมือสำหรับตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม

Digital transformation

อุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น VISIONEAR

Big data analysis of manufacturing processes

Big data analysis of manufacturing processes

Development of Embedded Systems and IoT Frameworks for Modern Automation Systems

Development of Embedded Systems and IoT Frameworks for Modern Automation Systems

Big Data Analytic

Big Data Experience Center (BX) ได้จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (G-able) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาด Big Data และขยายความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคทุกฝ่ายทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จะทำให้ภาพรวมของเทคโนโลยี Big Data กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นได้ ตัวอย่างผลงานของศูนย์เช่น Big Data in Tourism, Big Data in Recidivism และ การศึกษาปัจจัยเพื่อทำนายระดับความสามารถของบิดามารดาในการดูแลบุตร วัย 0-3 ขวบ เป็นต้น

WELSE IoT Platform for Healthcare Monitoring

ระบบ Internet of Things (IoT) ที่สามารถตรวจสุขภาพและบันทึกผลในระบบ cloud ร่วมกับแสดงการประมวลผลบนหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน เพื่อใช้งานร่วมกับชุดตรวจอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นสำหรับการตรวจหาความผิดปกติในการทำงานของตับและไตจากเลือดปริมาณน้อย โดยใช้เทคนิค absorption spectroscopy บน plastic microfluidic chip แบบใช้แล้วทิ้ง IoT Platform ที่พัฒนาขึ้น ยังสามารถรวบรวบข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจสุขภาพอื่น ๆ เพื่อแสดงผลบนแดชบอร์ดใน IoT Platform ร่วมกันในที่เดียวได้

IX: Internet of Things Expedition

Building human resource capability to serve various IoT applications in Thailand. Developing IoT Technology to serve as a driving platform for Thailand’s digital economy. Developing IoT technology to enhance social value, solve environmental issues, and improve quality of life. Identifying KIT ’s key strengths through academic activities and services
ตัวอย่างผลงานของศูนย์ เช่น การพัฒนาระบบตรวจสอบรถหาย ระบบตรวจจับความพร้อมในการผสมพันธุ์และสุขภาพโดยทั่วไปของวัว และสมาร์ทคลาสรูมโดยใช้ LoRaWAN เป็นต้น

Sustainable Bioeconomy

เปปไทด์ลูกผสมจากมนุษย์

Smart Healthcare

การสร้างฟิลม์คาร์บอนเพชรด้วยเทคนิคสำหรับประยุกต์ใช้ก้บวัสดุทางการแพทย์

นวัตกรรมวัสดุตกแต่งบาดเเผลสำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

ขวดลวดค้ำยันสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลัน

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.