ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

Hatch ชวนคุณสัมผัสประสบการณ์ความเป็นผู้ประกอบการ

“เพราะพวกเราเชื่อในผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

Hatch เป็นพื้นที่ฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาและผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อขยายความฝันและลงมือทำให้เป็นจริง เราเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความคิด สำหรับทุกคนที่อยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม

Hatch

Educate 

เสริมสร้างทักษะ แนวคิด และมุมมอง
เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการพร้อมด้วยนักนวัตกรรมผู้เชี่ยวชาญ
จากหลากหลายสาขาที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ

ภาพตัวอย่าง

Encourage

เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
ผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
รวมถึงคอยให้การสนับสนุนทั้งด้าน
องค์ความรู้ พี่เลี้ยง เงินทุนสนับสนุน และการเชื่อมต่อกับทรัพยากรต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองทำจริง

Engage

สร้างโอกาสให้น้องนักศึกษา
ได้ พบปะและสร้าง connection
กับคนอื่นๆในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น
เพื่อนใหม่ สมาชิกทีม กลุ่มเป้าหมาย ที่ปรึกษา และนักลงทุน เพื่อต่อยอดความเป็นไปได้ในการผลักดันแนวคิดนวัตกรรมสู่การเป็นธุรกิจจริง

Our service

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจโลกใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมผู้เรียนให้พร้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในฐานะหน่วยงานการศึกษาที่ผลิตบุคลากรและเทคโนโลยีสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความเป็นผู้ประกอบการ มองเห็นโอกาสจากต้นทุนที่มี จึงได้จัดตั้งศูนย์ Hatch ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สร้างความตระหนักรู้ เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เริ่มต้นลงมือทำ และบ่มเพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจนวัตกรรม โดยมีระบบสนับสนุนและกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากการเรียนรู้และทักษะที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นต่อตัวนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยก็ยังมุ่งหวังให้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้น สามารถเข้าสู่ตลาดตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาและขยายผลในสังคมได้จริง

Hatch Co-working Space ที่นั่งทำงาน อ่านหนังสือแห่งใหม่ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ Hatch โดยพื้นที่
co-working space มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นที่นั่งทำงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน และหนังสือใหม่ๆ อีกเพียบ

ติดต่อสอบถาม

HATCH อาคารเคเอกซ์ ชั้น 13
110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2470-7926
อีเมล์: hatch@mail.kmutt.ac.th
Facebook: www.facebook.com/kmutt.hatch

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.