วิดีโอผลงานวิจัย

เทคโนโลยียางพาราและการดัดแปรสมบัติของยาง

เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษในน้ำและอากาศด้วยพืชต้นไม้

เทคโนโลยี Encapsulation และ Plant base protein

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.