วิดีโอผลงานวิจัย

เทคโนโลยียางพาราและการดัดแปรสมบัติของยาง

เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษในน้ำและอากาศด้วยพืชต้นไม้

เทคโนโลยี Encapsulation และ Plant base protein

KOMILO นวัตกรรมระบบตรวจจับความพร้อมในการผสมพันธุ์และภาวะสุขภาพของโคนม

NPI Never Pressure Injuring ระบบอัตโนมัติป้องกันแผลกดทับประสิทธิภาพสูง

BVER ระบบการระบุพิกัดในอาคาร เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากรและลดปัญหาความแออัดภายในโรงพยาบาล

TechBite Incubator & Accelerator: Business acceleration program for startup

OsseoLabs การออกแบบ พิมพ์ชิ้นงานและอุปกรณ์ศัลยกรรมสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์โลหะ 3 มิติ

NX Center ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์

Strooptest การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานด้านประสาทจิตวิทยา

ModGut ผู้เชี่ยวชาญจุลินทรีย์ในลำไส้คนไทย เพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.