ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ปฎิทินทุนวิจัยภายใน มจธ.

ปฎิทินทุนวิจัยภายนอก

ปฎิทินกิจกรรม

๋๊๋Jul
26
การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 รูปแบบ Online ผ่าน ZOOM Cloud Meeting
ลงทะเบียนเข้าอบรม
Aug
2
กิจกรรม U&I Experience Sharing #1: เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom
ลงทะเบียน
Aug
11
การใช้งานระบบ KIRIM สำหรับการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา
วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00–11.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ลงทะเบียนเข้าอบรม

บริการแนะนำ

management-1

ระบบครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.