ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ปฎิทินกิจกรรม

May
23
กิจกรรมการอบรมเทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย
กิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
ลงทะเบียน
May
25
กิจกรรม Research Forum : BCG meeting PSUxKMUTT
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting
ลงทะเบียน
May
27
Research Integrity Online workshop
Assoc.Prof.Dr.Thomas Guadamuz, Assistant to the President for Research and Scientific Affairs, Mahidol University on Friday, 27 MAY 2022, 9.00-12.00h.
ลงทะเบียน

บริการแนะนำ

management-1

ระบบครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.