ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ปฎิทินทุนวิจัยภายใน มจธ.

ปฎิทินทุนวิจัยภายนอก

ปฎิทินกิจกรรม

Jan
27
นำเสนอผลงานของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 2565
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM
ลงทะเบียน

บริการแนะนำ

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.