ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ปฎิทินทุนวิจัยภายใน มจธ.

ปฎิทินทุนวิจัยภายนอก

ปฎิทินกิจกรรม

Oct
29
หัวข้อ Innovations of disinfection and its applications during COVID-19 pandemic
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.:00-15:45 น.
ลงทะเบียน
Oct
29
หัวข้อ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (PDPA) เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ลงทะเบียน
Nov
22
การอบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
ลงทะเบียน

บริการแนะนำ

management-1

ระบบครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.