ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ปฎิทินทุนวิจัยภายใน มจธ.

ปฎิทินทุนวิจัยภายนอก

ปฎิทินกิจกรรม

Feb
29
อบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2567 ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุม พินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)
ลงทะเบียน
Mar
8
มารู้จัก TRIUP ACT กฎหมายที่เกี่ยวกับงบวิจัยรัฐกันเถอะ
คุณนิรดา วีระโสภณ จาก สอวช. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
ไม่ต้องลงทะเบียน
Mar
26
Research Integrity Online Workshop on Data Management
Assoc. Prof. Saranath Lawpoolsri Niyom, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, on Tuesday, 26 March 2024, from 1:30 PM to 4:00 PM (Bangkok Time Zone).
ลงทะเบียน

บริการแนะนำ

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.