ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ปฎิทินทุนวิจัยภายใน มจธ.

ปฎิทินทุนวิจัยภายนอก

ปฎิทินกิจกรรม

January
4-25
โปรแกรม 'TECHBITE' Incubation Program Batch 2
Knowledge Xchange มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “เปิดรับสมัคร” นักศึกษาปัจจุบันหรือผู้จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก ไม่เกิน 5 ปี ที่สนใจ เข้าร่วมโปรแกรมบ่มเพาะความสามารถเพื่อต่อยอดธุรกิจสุดเข้มข้น จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการมากประสบการณ์ 🔥 พร้อมโอกาสรับทุนสนับสนุนจาก TED Fund 100,000 – 1,500,000 บาท สมัครเข้าร่วมโปรแกรม TECHBITE ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2564 ที่ https://forms.gle/sss8Mmu1QMCR92yEA รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/kxinnovation โทร. 095-419-0715 อีเมล preechapawan@kxinnovation.com (ปรีชภาวรรณ)
เปิดรับสมัคร

บริการแนะนำ

management-1

ระบบครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.