ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ปฎิทินทุนวิจัยภายใน มจธ.

ปฎิทินทุนวิจัยภายนอก

ปฎิทินกิจกรรม

Oct
11
บรรยาย และ workshop หัวข้อ การติดตามผลลัพธ์ผลกระทบจากงานวิจัย (Impact Assessment)
คุณอลิศรา นาคสกุล สวทช. วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)
ลงทะเบียน

บริการแนะนำ

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.