ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ปฎิทินทุนวิจัยภายใน มจธ.

ปฎิทินทุนวิจัยภายนอก

ปฎิทินกิจกรรม

May
29
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับที่ 2 มจธ. ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567 รูปแบบ online (ภาคทฤษฎี) ผ่านโปรแกรม ZOOM และ onsite (ภาคปฏิบัติ) ณ ห้องประชุม พินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจธ. เท่านั้น รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คน
ลงทะเบียน
May
29
Research Talk หัวข้อ "Identification of anti-dengue replication from marine organisms"
โดย รศ. ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 29 พ.ค. 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร LX
ลงทะเบียน

บริการแนะนำ

แนะนำระบบ

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.