ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ปฎิทินทุนวิจัยภายใน มจธ.

ปฎิทินทุนวิจัยภายนอก

ปฎิทินกิจกรรม

June
15
Publication Ethics and Research Misconduct
Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop, Head of Thai-Journal Citation Index Centre (TCI), School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut's University of Technology Thonburi on Thursday, 15 June 2023, 10.00-12.00h. (Bangkok Time Zone).
ลงทะเบียน

บริการแนะนำ

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.