ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์วิจัย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์วิจัย

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:15 September 2021
  • Post category:News

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์วิจัย

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม 2564

Scan QR Code หรือเข้าสู่ https://bit.ly/3tGfGfr เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครทาง E-mail ได้ที่ คุณขนิษฐา สุขพรต (kanitha.suk@kmutt.ac.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์ (thiyada.piy@mail.kmutt.ac.th) หรือ

คุณศุภวัช  ปิ่นแก้ว (supawach.pin@mail.kmutt.ac.th) โทร. 0-2470-9651

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.