ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Biosafety Protocol Submission (BPS)

ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Biosafety Protocol Submission (BPS)

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:21 January 2021
  • Post category:News

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพต่อ

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
ผ่านระบบ Biosafety Protocol Submission (BPS)

อาจารย์ และนักวิจัย สามารถกรอกรายละเอียดช้อมูลโครงการผ่านระบบ และสามารถติดตามสถานะโครงการของท่านผ่านระบบ Biosafety Protocol Submission จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1AdLjtaudbrrcsF9uKBdK7hoeN9jqP95g

ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Biosafety Protocol Submission (BPS)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย
สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร
โทร 02-470-9623
หรือ Line official

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.