ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท Enago

ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท Enago

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:4 January 2023
  • Post category:News

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ทำข้อตกลงกับบริษัท Enago ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เช่น บริการช่วยแปลภาษา การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ และการสัมมนาออนไลน์ เป็นต้น โดยมีค่าบริการในอัตราพิเศษสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการและดูรายละเอียดในการให้บริการและค่าบริการได้ที่เว็บไซต์
https://www.enago.com/kmutt/

Enago offers a language editing service for manuscripts, abstracts and theses etc. Authors can choose from a range of editing services and get their manuscripts edited by Enago’s professional editors. King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) authors who wish to use this service will receive a great discount on all editing services. To find out more information or get a quote, please visit
https://www.enago.com/kmutt/

Enago  

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.