ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม U&I Experience Sharing #1 : เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม U&I Experience Sharing #1: เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ (ZOOM) ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดย ผศ.ดร.ศราวัณ วงษา พร้อมทั้งรับฟังการแบ่งปันมุมมองอาจารย์/นักวิจัยที่ตอบโจทย์การทำงานกับภาคอุตสาหกรรม และทิศทางงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม U&I Experience Sharing #1 : เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.