ประกาศแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:16 April 2021
  • Post category:News

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรในช่วง  work from home ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564  (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) * รับ-ส่งเอกสาร : เปิดให้บริการปกติ จ.-ศ. 8:30-16:30 น. ณ สำนักงานชั้น 7 อาคารสนอ. : หน่วยงานภายในมจธ.ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ informa หรือส่งที่กล่องรับเอกสารหน้าสำนักงาน * โทรศัพท์…

Continue Reading ประกาศแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.