รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และคณะทำงานชนะรางวัล JAMES DYSON AWARD 2022 ทีมแรกในไทยระดับชาติ คว้าเงินรางวัล 222,000 บาท

รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และคณะทำงานชนะรางวัล JAMES DYSON AWARD 2022 ทีมแรกในไทยระดับชาติ คว้าเงินรางวัล 222,000 บาท

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:9 September 2022
  • Post category:News

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และ ทีม KomilO ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย มินธร พันธ์ถาวรวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ตรีเทพ แซ่โง้ว นักศึกษาปริญญาเอก กฤษกร ลาศรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี กณวรรธณ์ ผึ่งผดุง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ฐิติกร วังแสน นักศึกษาปริญญาโท และ วรวลัญช์ ตรีทิพยะนันท์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับโปรเจกต์ KomilO ระบบตรวจจับอาการเป็นสัดในโคนมแบบอัตโนมัติ ช่วยลดอัตราการผสมเทียมผิดพลาด ได้

KomilO เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเป้าไปที่การลดข้อผิดพลาดในการตรวจจับอาการติดสัดในโคนม โดยใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มอัตราการสำเร็จของการผสมเทียมในโคนมที่จะส่งผลให้การผลิตน้ำนมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และ KomilO จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวดรางวัล James Dyson Award ระดับนานาชาติ ซึ่งจะประกาศผู้เข้ารอบในการประกวดระดับนานาชาติ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นี้

เครดิตข่าวและภาพจาก https://www.techoffside.com/2022/09/komilo-james-dyson-award-2022/ และ https://www.jamesdysonaward.org/th-th/2022/project/komilo-dairy-cow-estrus-detection-system/

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.