มจธ. ร่วมงาน สัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

มจธ. ร่วมงาน สัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนา

เรื่อง “ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวเปิดสัมมนา ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนแลสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติในงาน 

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในภาคนิทรรศการ  ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่องเอนไซม์เคราติเนสทนความร้อนสูงเพื่อการกำจัดขนสัตว์ปีก จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Hyperthermostable Keratinase for environmental-friendly feather waste management from poultry industry)  โดย ผศ. ดร.นุจริน จงรุจา และคณะทำงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาให้ความสนใจเข้าชมผลงานเป็นจำนวนมาก

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.