ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “DIREKTION” รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “DIREKTION” รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “DIREKTION สร้างแนวคิดและเพิ่มทักษะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี” รุ่นที่ 1

โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดดังไฟล์แนบนี้

http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2022/01/namelistdirek.pdf

หมายเหตุ

1. เรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 8:30-9:00 น. และเริ่มเรียนหัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 เวลา 9:00-12:00 น. และ 13:00-16:00 น. ท่านสามารถตรวจสอบตารางการเรียนได้จากลิงก์ ดังนี้
http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2021/12/DiREKTION.pdf

2. ลิงก์สำหรับเข้าปฐมนิเทศและการเรียนหัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 จัดส่งให้ทางอีเมลในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

3. สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อดังกล่าว ท่านจะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร DIREKTION รุ่นที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง มิถุนายน-สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านโปรดเตรียมหัวข้องานวิจัยที่ต้องการนำมาใช้ประกอบการฝึกอบรม

4. หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 02 470 9626 หรืออีเมล tto@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.