ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง”

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) นักวิจัยและผู้สนใจในการงานวิจัยทางด้านสหวิทยาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง”

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6)
และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
.
Meeting ID : 989 1074 3423
Passcode : 357096

รูปแบบการจัดการประชุม
1. ระบบ Onsite เฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญ และส่งแบบตอบรับ เพื่อร่วมปฏิบัติการเท่านั้น
2. ระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeing
โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม จะสามารถรับฟังการบรรยายในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. เท่านั้น

ทุกท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับใบวุฒิบัตร ในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองระบบ

เอกสารประกอบ http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2022/08/2462.pdf

ผู้ประสานงาน
อ.ดร.ธนิดา สุจริตธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี และกานต์พิชชา แก้วมหาสุริยวงศ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-473-7000 ต่อ 1002

โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.