ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในงาน Waste free Climate – Climate Change and Circular Economy: Opportunities and Challenges for Research, Education and International Cooperation

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในงาน Waste free Climate – Climate Change and Circular Economy: Opportunities and Challenges for Research, Education and International Cooperation

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในงาน “Waste free Climate – Climate Change and Circular Economy: Opportunities and Challenges for Research, Education and International Cooperation” และงาน “4th Mekong River Commission Summit (MRCS) 2023” จัดโดย German Academic Exchange Service (DAAD) the Technische Universität Dresden (TUD) และ the Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)

งานนี้มีวัตถุประสงค์ในการแนะนำระบบการจัดการขยะที่ดีและเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินและการเมืองในการนำงานระยะยาว โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีโอกาศได้นำเสนองานวิจัยของตนเองและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการและแก้ไขปัญหาในประเด็นการจัดการขยะและดศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ทำงานของตนเอง

รูปแบบกิจกรรม
– การอบรมแบบ Online จำนวน 4 ครั้งซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน เม.ย.65 ก.ค.65 ต.ค.65 และ ม.ค. 66 โดยระยะเวลาในการอบรมแต่ละครั้งประมาณ 4-8 ชั่วโมง
– การสัมมนาแบบ Onsite จำนวนรวมทั้งสิ้น 7 วัน ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม และ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ซึ่งจะจัดในช่วงเดือน มี.ค./เม.ย. 66

รูปแบบการสนับสนุน
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
– ค่าประกันสุขภาพ
– ค่าที่พักและอาหารระหว่างการสัมมนา
– ค่าเดินทางในประเทศเวียตนามและ สปป. ลาว

คุณสมบัติ
– เป็นนักวิจัย อาจารย์ หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยที่จบการศึกษาหรือเคยดำเนินการวิจัยที่ประเทศเยอรมันอย่างน้อย 3 เดือน
– อยู่ในด้านการจัดการขยะและเทคโนโลยี รวมถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ ด้านการสร้างความตระหนัก และด้านการสร้างขีดความสามารถ
– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เพียงพอ เนื่องจากใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด

ช่องทางการสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (https://tu-dresden.de/bu/umwelt/hydro/iak/ressourcen/dateien/forschung/projektdateien/220405-IH_-Application-Form_TUD.pdf?lang=en) และศึกษารายละเอียดการสมัครได้จากลิงค์ (https://tu-dresden.de/bu/umwelt/hydro/iak/ressourcen/dateien/forschung/projektdateien/220405-CALL-for-Application_TUD.pdf?lang=en)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณเอกนฤน อริยวงศ์วิวัฒน์ อีเมล์ eknarin.ari@kmutt.ac.th หรือที่เบอร์ 0-2470-9651

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.