การเยี่ยมชมจากคณะผู้แทนสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

การเยี่ยมชมจากคณะผู้แทนสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. มจธ. นำโดย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Ms.Elinor Buxton Regional Director, Southeast Asia Science and Innovation และคณะจาก Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในการขอเข้าหารือทิศทางและนโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง มจธ. กับสหราอาณาจักร (UK) พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Bioprocess Research and Innovation Centre (BRIC) ณ อาคาร BRI พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้คณะผู้แทนจาก FCDO และ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก UK ทั้งจาก Newton Fund และ Global Challenges Research Fund ได้พบปะหารือสอบถามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการให้ทุนสนับสนุนในอนาคต

การเยี่ยมเยือนครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง มจธ. และสหราชอาณาจักร ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยให้ไปสู่ในระดับสากล

การเยี่ยมชมจากคณะผู้แทนสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

การเยี่ยมชมจากคณะผู้แทนสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

การเยี่ยมชมจากคณะผู้แทนสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

การเยี่ยมชมจากคณะผู้แทนสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.