เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PSUxKMUTT โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PSUxKMUTT โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:28 January 2022
  • Post category:News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ได้ร่วมดำเนินงาน “โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2 (PSU x KMUTT: Multidisciplinary Research & Innovation Project)”

วัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับความร่วมมือวิจัยของทั้งสองมหาวิทยาลัยผ่านการทำวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในหลากหลายสาขา

สิ่งที่นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ:
1. โอกาสในการร่วมกำหนด Theme ของการ Matching งานวิจัยและขอรับทุนริเริ่มงานวิจัย (Seed fund) จากมหาวิทยาลัย
2. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือแนวทางของโจทย์วิจัยร่วมกัน

สมัครเข้าร่วมโครงการ Link: https://bit.ly/3ngenlq หรือสแกน QR code
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ก.พ. 65!!

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3JvB3rk

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
คุณศุภวัช ปิ่นแก้ว
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อีเมล supawach.pin@kmutt.ac.th
โทร. 0-2470-9651

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PSUxKMUTT โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.