การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:25 January 2022
  • Post category:News

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ปี 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย โดยประกอบด้วย

1. ACM Digital Library
2. IEEE Electronic Library (IEL)
3. SpringerLink-Journal
4. Emerald Management
5. American Chemical Society Journal (ACS)
6. Academic Search Ultimate (ASU)
7. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
8. Science Direct
9. Engineering Source (เป็นฐานข้อมูลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตอบรับสมาชิก)

สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หากอยู่นอกมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานผ่าน VPN KMUTT ได้ และสามารถดูคู่มือการใช้งานแต่ละฐานได้ที่ http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/rf_usermanuals.php

Cr. ภาพโดย http://www.uni.net.th/

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ปี 2565

ข้อกำหนดในการใช้งาน

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.