ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Making an Impact: How to Communicate Your Science Effectively

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Making an Impact: How to Communicate Your Science Effectively

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับ EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิจัยเเละผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Making an Impact: How to Communicate Your Science Effectively” ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 – 18.30 น. (เวลาประเทศไทย) นับว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ดีๆ จากงาน European Research & Innovation Days ASEAN 2021 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เเก่นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการสร้าง impact ในงานวิจัยของตน รวมถึงการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมนี้ เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลก รศ.ดร. แซม อิลลิงเวิร์ธ (Sam Illingworth) จาก Edinburgh Napier University มาเป็นวิทยากรรับเชิญเเละตอบข้อสงสัยจากทุกท่าน

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ “ฟรี” ตั้งแต่วันนี้ ที่ https://bit.ly/2ZMJOez

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ สามารถสอบถามได้ที่ inco@nstda.or.th

Making an Impact

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.