หนังสือ “จดหมายข่าว วช.”

หนังสือ “จดหมายข่าว วช.”

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:8 July 2021
  • Post category:News

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยขน์ต่อสาธารณชน และขอมอบหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าชมและดาวโหลดไฟล์หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ด้านท้ายนี้

ฉบับ 137 จดหมายข่าว วข. จดหมายข่าว วข.

 

จดหมายข่าว วช. จดหมายข่าว วช. จดหมายข่าว วช. จดหมายข่าว วช.

 

จดหมายข่าว วช. จดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 128 เดือน พฤศจิกายน 2564 จดหมายข่าว วช. ฉบับที่ 127 เดือนตุลาคม 2564 จดหมายข่าว วช.

 

จดหมายข่าว วช. จดหมายข่าว วช. จดหมายข่าว วช. จดหมายข่าว วช.

 

 

 

 

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.