กิจกรรม KMUTTWORKS Webinar สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1

งานพัฒนากำลังคนวัยทำงาน (WAE) จัดกิจกรรม KMUTTWORKS Webinar สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (PDPA) เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ วันที่ 29 ตุลาคม นี้ เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านช่องทาง ZOOM และ Facebook Live ท่านจะได้คำตอบเกี่ยวกับ • เมื่อหน่วยงานประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ…

Continue Reading กิจกรรม KMUTTWORKS Webinar สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.