เชิญร่วมฟังบรรยายกรอบวิจัยการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง “COVID VACCINES ใครเลือกใคร” และ “ทางเลือกใหม่ของประเทศในการผลิต Vaccines & Biopharmaceuticals ในอนาคต”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่องการแพทย์ ภายใต้โครงการ PSU x KMUTT “Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem" เพื่อการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและร่วมกันผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 - 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom 1. หัวข้อ:…

Continue Reading เชิญร่วมฟังบรรยายกรอบวิจัยการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง “COVID VACCINES ใครเลือกใคร” และ “ทางเลือกใหม่ของประเทศในการผลิต Vaccines & Biopharmaceuticals ในอนาคต”
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.