ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวิจัย พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ในประเด็นวิจัยดังนี้ 1. การบูรณาการการใช้ประโยชน์จากแผงโซล่าเซลล์ (Solar PV) ต่อเข้ากริดอย่างคุ้มค่า 2. การบูรณาการการใช้แผงโซล่าเซลล์ด้วยเครื่องปั๊มความร้อนและการผสมผสานกับเครื่องยนต์ความร้อนอื่น เช่น ORC สำหรับ CHP หรือ CCHP 3. แผงโซล่าเซลล์และการกักเก็บพลังงาน…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call ประจำปี 2564
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.