ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ JASTIP-Net 2021 ประจำปี 2564

Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สาขา ดังต่อไปนี้ 1. WP1 Partnership, Networking and Integrated Approach 2. WP2: Energy and Environment Joint Laboratory…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ JASTIP-Net 2021 ประจำปี 2564
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.