ขอเชิญสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2565

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. PhD Grant ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ระยะเวลา: 36 เดือน ทุนที่ได้รับ: 1,050 euros ต่อ…

Continue Reading ขอเชิญสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2565
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.