ขอเชิญเข้าร่วมงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Enzyme technology

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้มีกำหนดการจัดงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Enzyme technology เพื่อเป็นเวทีในการร่วมหารือและสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยในด้าน Enzyme technology ของประชาคมวิจัย มจธ. ร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ shorturl.at/yFLX2…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Enzyme technology
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.