ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TLSIP – Thailand & Spain Innovating Programme in Life Science ประจำปี 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ร่วมกับ CDTI (Centre for the Development of Industrial Technology) ประเทศสเปน เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการ TLSIP - Thailand & Spain Innovating Programme in Life Science ประจำปี 2020 ในหัวข้อ Regenerative & Precision…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TLSIP – Thailand & Spain Innovating Programme in Life Science ประจำปี 2020
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.