ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Business Incubation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ Business Incubation ประจำปีงบประมาณ 2565 มุ่งเน้นบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานมีการนำผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานทั่วไป หรือเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความซับซ้อนต่อยอดจากฐานเดิม โดยใช้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์/บริการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแผนธุรกิจ แนวคิดธุรกิจชัดเจน (Concept Model) เเละมีความต้องการพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ มีงบประมาณสนับสนุนสูงสุด 600,000 บาทต่อราย ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ช่วงเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2564 ดาวโหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1v8oVcfa0y8gcoNtn6YYg7gJJHclj_XaK?fbclid=IwAR10Piqjj0LVRngMKBitL6gX8jhFXVn_ReVp4EUGJxMx7X0cocd80wX5Jt4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…

Continue Reading ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Business Incubation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.