ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ” ด่วน!.. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 link ลงทะเบียน  ระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณเอกนฤณ อธิยวงศ์วิวัฒน์ โทร. 081-565-5733 หรือ 02-470-9618 หรืออีเมล eknarin.ari@kmutt.ac.th

Continue Reading ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ”
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.