ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมอาหาร”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมอาหาร" ภายใต้โครงการ PSU x KMUTT Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem วัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและร่วมกันผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 11.30 - 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom 1.…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมอาหาร”
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.