การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:27 May 2021
  • Post category:News

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021) ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผลงานมาได้ที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626…

Continue Reading การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.