ประกาศรับข้อเสนอโครงการ: Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2021

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2021 เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัยทางด้าน Traffic safety และ Senior citizen welfare ในกรอบวงเงินจำนวน 150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการ: Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2021
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.