ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดงานเผยแพร่การใช้งานระบบ TARR ในส่วนของเว็บไซต์และ line มือถือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในด้านข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “การเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)” ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100 ที่นั่ง และผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (ไม่จำกัดจำนวน) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.