ขอเชิญเข้าร่วมงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Enzyme technology

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้มีกำหนดการจัดงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Enzyme technology เพื่อเป็นเวทีในการร่วมหารือและสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยในด้าน Enzyme technology ของประชาคมวิจัย มจธ. ร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ shorturl.at/yFLX2…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Enzyme technology

งาน Online Research Excellence Forum หัวข้อ Waste Utilization and Treatment

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้จัดงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Waste utilization and treatment ผ่านระบบ Zoom โดยมีศ. ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี รศ. ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม และที่ปรึกษาประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย Sustainable Energy…

Continue Reading งาน Online Research Excellence Forum หัวข้อ Waste Utilization and Treatment
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.