รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษา 2/2563 รอบเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษา 2/2563 รอบเพิ่มเติม (เริ่มการศึกษา มกราคม 2564) สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 ดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-kmutt---nstda-doctoral-2-2020-additional-round/preview สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, 02-470-8426 The Scholarship for…

Continue Reading รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษา 2/2563 รอบเพิ่มเติม
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.