ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หัวข้อ Navigation Error Analysis Techniques 

Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)  ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ในหัวข้อ Navigation Error Analysis Techniques จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 4 February 2021 โดยมีหัวข้อในการบรรยายดังนี้ Basics of Inertial Navigation, Inertial Navigation Error Sources, Methods…

Continue Reading ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หัวข้อ Navigation Error Analysis Techniques 
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.