การเปิดใช้งานระบบ KIRIM สำหรับแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้เปิดใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management: KIRIM) สำหรับ การบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ และเปิดใช้งานระบบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นั้น คณะผู้พัฒนาระบบได้ดำเนินการพัฒนาระบบ KIRIM เพิ่มเติม ในส่วนของการบริหารจัดการด้านงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาทุกกระบวนงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวนพ. จึงใคร่ขอแจ้งให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่ประสงค์ขอแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ขอให้ดำเนินการในระบบ…

Continue Reading การเปิดใช้งานระบบ KIRIM สำหรับแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.