ผลงานวิจัยเด่น

อิฐทางเดินแม่เหล็กและไม้เท้านำทางคนพิการทางสายตา

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก

อุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น VISIONEAR

เครื่องมือสำหรับตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม

เปปไทด์ลูกผสม
จากมนุษย์

ขวดลวดค้ำยันสำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลัน

การสร้างฟิลม์คาร์บอนเพชรด้วยเทคนิคสำหรับประยุกต์ใช้ก้บวัสดุทางการแพทย์

นวัตกรรมวัสดุตกแต่งบาดเเผลสำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.