. แนวทางการสืบค้นและแปลผลข้อมูลหน่วยวัดคุณภาพ
วารสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูล TCI
และฐานข้อมูล Scopus

อิสรีย์ อภิญญา
. แนวคิดใหม่ทางวิศวศึกษาสำหรับการเรียนการสอนกลศาสตร์
ของแข็ง : การสร้างภาพความเข้าใจผ่านหลักการสำคัญ แผนที่ศาสตร์
และกลยุทธ์การแก้ปัญหา

สถาพร เจริญศุภโชคกุล  พิเชษฐ์ พินิจ  อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล
มานนท์ สุขละมัย  และ  บรรจบ อรชร
. ความต้านทานการขัดสีและการซึมของคลอไรด์ผ่านคอนกรีตที่ทาผิวหน้า
ด้วยสารละลายโซเดียมซิลิเกต

ฐิติพงศ์ ต่วนทอง  วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
และ  สมิตร ส่งพิริยะกิจ
. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านริ้วรอยของสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ
สำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้า

ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง  จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ  อมรรัตน์ สีสุกอง
และ  ณัติฐพล ไข่แสงศรี
. การสั่นอิสระของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเลในสภาวะแขวนปลายบน
อาร์ตีส ยศอมรสุนทร  ชัยณรงค์ อธิสกุล  สมชาย ชูชีพสกุล
และ  การันต์ คล้ายฉ่ำ
. ผลของการเผาที่อุณหภูมิสูงต่อสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เพสต์
เถ้าลอยแคลเซียมสูง

วันโชค เครือหงษ์  ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์  ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ
สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์  และ  ธรรมนูญ บุญบำรุง