ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม workshop พื้นฐานหลักคิดการตลาดสำหรับนักวิจัย และเครื่องมือ สำหรับการบริหาร งานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม workshop พื้นฐานหลักคิดการตลาดสำหรับนักวิจัย และเครื่องมือ สำหรับการบริหาร งานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop
พื้นฐานหลักคิดการตลาดสำหรับนักวิจัย และเครื่องมือ
สำหรับการบริหาร งานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Business Model Canvas)
ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ
ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)
โดยวิทยากรมากประสบการณ์ อ.จรีพร กิตติวิมล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการคิดงานวิจัยเชิงธุรกิจและคำนึงถึงหลักการตลาด (Lab to market)
รวมถึงมีมุมมองในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ไปจนถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้-17 กุมภาพันธ์ 2566
รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น***

ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 วัน ดูรายละเอียดกิจกรรมและลงทะเบียนที่ LINK https://forms.gle/jtMkGU4h7qNrc8RF6

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 0-2470-9625 E-mail: pm.pd.kmutt@gmail.com

workshop พื้นฐานหลักคิดการตลาดสำหรับนักวิจัย

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.