เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 28 ก.พ.]

เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ปิดรับ 28 ก.พ.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในกรอบวิจัยดังนี้
– ด้านวิศวกรรมชีวเวช (biomedical engineering)
– ชีววัสดุ (biomaterials)
– ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริการสุขภาพ (Healthcare Automation and Data Analytics)
– วิศวกรรมระบบประสาท (Neuroengineering)

งบประมาณโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท

สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) kirim.kmutt.ac.th

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกอบ https://kmutt.me/KMUTTxMU2566

 บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/304kmuttmu2566.pdf

ติดต่อสอบถามข้อมูล: คุณวันนิสา Email: wannisa.mai@kmutt.ac.th

เกี่ยวกับระบบ KIRIM: คุณเจนจิรา Email: kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.