เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ [ปิดรับ 31 ต.ค. 65]

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ [ปิดรับ 31 ต.ค. 65]

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/นักวิจัยหลังปริญญาเอก

ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

ขยายเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ทำสัญญา : ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2565

(เริ่มต้นสัญญาไม่เกิน 1 ม.ค. 2566)

ยื่นสมัครผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม: KIRIM (เว็บไซต์ https://kirim.kmutt.ac.th)

เอกสารประกอบดูได้ที่ https://kmutt.me/KMUTT_IndustrialPDPM

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุน
คุณญาณี นาแถมพลอย โทร. 02-470-9687

งานยุทธศาสตร์วิจัย คุณขัตติยา อุ่นใจ โทร. 02-470-9651

เกี่ยวกับเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คุณเพ็ญบุญญา บุณยเลขา โทร. 02-470-9625


เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาโท/นักวิจัยหลังปริญญาเอก

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.