การรับข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ปิดรับ 26 ส.ค. 65]

การรับข้อเสนอโครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ปิดรับ 26 ส.ค. 65]

ผู้เสนอขอรับทุนส่งข้อเสนอผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management; KIRIM) (เว็บไซต์ https://kirim.kmutt.ac.th) โดยเลือกประเภททุน “งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)” พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (ข้อเสนอการวิจัยถึงสถานะ “เจ้าหน้าที่ส่วนกลางวิจัย หรือ Require University Admin review” พร้อมแนบไฟล์ ดังนี้
– แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
– แบบฟอร์มแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ 67)
– เอกสารแนบอื่นๆ เช่น ใบเสนอราคากรณีมีครุภัณฑ์ หนังสือรับรองต่างๆ เป็นต้น

กำหนดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/012309.pdf

ดาวโหลดเอกสาร FF2567 ทั้งหมด ได้ที่ https://kmutt.me/docFF2567

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร: กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย โทร. 02-4709687 (ญาณี/วันนิสา), โทร. 02-470-9654 (พนิดา/เรืองเดช), งานยุทธศาสตร์วิจัย โทร. 02-4709651, ระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา)

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.