ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง” (Transforming People and Reinventing Organizations in the Metaverse Era ) วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มช. และผ่านระบบ Zoom Meeting

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนรายละเอียดดังเอกสาร โดยผู้สนใจสมัครได้ที่ http://www.council-uast.com/—> ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่สภาพนักงาน โทร. 053-943018 และ 053-943029

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.