ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 [ปิดรับ 31 พ.ค. 65]

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 [ปิดรับ 31 พ.ค. 65]

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้นเป็นปีที่ 18 โดยในปีนี้ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://award.nia.or.th

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 080-070-2999 (พัชรีนาถ) หรืออีเมล award@nia.or.th


ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.