ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล TRIUP ACT Awards for Research Utilization with High lmpact [ปิดรับ 8 มี.ค. 65]

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล TRIUP ACT Awards for Research Utilization with High lmpact [ปิดรับ 8 มี.ค. 65]

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:22 February 2022
  • Post category:News

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดกิจกรรม การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบสูง รางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง และสร้างความตระหนักในคุณค่าของ ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยเปิดประกวด 2 สาขา ดังนี้
1. สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology)
เป็นเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ลอกเลียนแบบได้ยาก
2. สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)
เป็นเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่มีความง่ายในการใช้งาน มีต้นทุนที่เข้าถึงง่าย สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในระดับท้องถิ่น

รายละเอียดการประกวดดูเอกสารประกอบ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/TRIUPActAwards.pdf

คลิกเพื่อสมัคร
https://forms.tsri.or.th/PMs-award-for-research-utilization-with-high-impact/?fbclid=IwAR23VIO7da6haRYlerRxO891DHhY69TaLwJv_H0Nu6U9m9x3DN5gzqV0h20

ตั้งแต่วันนี้จนถึงในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 23:59 น.

ประกาศผลวันที่ 30 มีนาคม 2565

โดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล TRIUP Act Awards for Research Utilization with High Impact พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณนลินี เพ็งแป้น โทร. 9621

ประกวดรางวัล TRIUP ACT Awards for Research Utilization with High lmpact

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.