ขอเชิญสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2565

ขอเชิญสมัครทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2565

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant-Asea-Uninet ประจำปี 2565 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. PhD Grant ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก
ระยะเวลา: 36 เดือน
ทุนที่ได้รับ: 1,050 euros ต่อ เดือน และค่าเดินทางไม่เกิน 1,000 euros

2. Postdoc Grant ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
ระยะเวลา: 3-9 เดือน
ทุนที่ได้รับ: 1,150 euros ต่อ เดือน และค่าเดินทางไม่เกิน 1,000 euros

3. Sandwich Grant ทุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
ระยะเวลา: ไม่เกิน 9 เดือน
ทุนที่ได้รับ: 1,050 euros ต่อ เดือน และค่าเดินทางไม่เกิน 1,000 euros

4. Music Grant ทุนดนตรีในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ระยะเวลา: 9 เดือน
ทุนที่ได้รับ: 1,050 euros ต่อ เดือน และค่าเดินทางไม่เกิน 1,000 euros

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grants.at/en/

ดูเอกสารประกอบได้ที่ Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET

เช็คข้อมูลสมาชิกได้ที่ https://asea-uninet.org/network-members/member-universities/thai-universities/

และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ www.scholarships.at

ปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม 2565

Contact:
OeAD-GmbH Austria’s Agency for Education and Internationalisation
Department for International Cooperation in Higher Education / MPC – Mobility Programmes, Bilateral and Multilateral Cooperation
Veronika Fuchshuber, MA
Tel.: +43 1 534 08-409
E-mail: veronika.fuchshuber@oead.at

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.