ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:1 October 2021
  • Post category:News

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ
เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bioeconomy)

กำหนดการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม: Scan QR Code หรือเข้าสู่ https://bit.ly/3use759 

สมัครทาง E-mail ได้ที่ คุณขนิษฐา สุขพรต (kanitha.suk@kmutt.ac.th)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณญาณี  (yanee.nat@mail.kmutt.ac.th โทร. 0-2470-9687)  
หรือคุณทิยดา (thiyada.piy@mail.kmutt.ac.th, โทร. 0-2470-9651) 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.