ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมอาหาร”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมอาหาร”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมอาหาร” ภายใต้โครงการ PSU x KMUTT Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem

วัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยและร่วมกันผลิตผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าต่อภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 11.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom
1. หัวข้อ: การประเมินความสามารถในการเป็นพรีไบโอติกของผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมรีซิสแตนท์สตาร์ช กากมันสำปะหลัง และเปลือกส้มโอ
โดย ดร. ยุรี วันดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (มจธ.)

2. หัวข้อ: งานวิจัยพรีไบโอติด: จากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ในอุตสาหกรรม
โดย รศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร (มอ.)

สนใจลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ shorturl.asia/4cinX
ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (มจธ.)
0-2470-9651

คุณเจนจิรา สมชาติ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0-7428-6945

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ "นวัตกรรมอาหาร"

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.